top of page

Adatvédelmi nyilatkozat

Az Ön által önkéntesen megadott adatokat az Eloise Kft. kizárólag a felek között létrejött szerződés teljesítése, a későbbi bizonyíthatóság, illetve hírlevél küldése céljából tárolja. Adatait harmadik fél részére nem adjuk át, kivéve, ha az a szerződés teljesítése érdekében alvállalkozóként működik közre, amely az Eloise Kft.-től a kapott adatokat semmilyen formában nem jogosult felhasználni, tárolni, illetve harmadik fél részére továbbadni. Adatai kezelésekor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek megfelelően járunk el.

Ön (továbbiakban: Felhasználó) a https://ozseattila.com domain alatt található weboldal használatával hozzájárul az alábbi Adatkezelési tájékoztató keretében részletezett feltételek szerint megvalósuló adatkezeléshez:

 • Adatkezelő (továbbiakban Üzemeltető): Eloise Kft., info@ozseattila.com

 • Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-133806/2017.

Az adatkezelési hozzájárulás megadása önkéntes, lehetséges módjai:

  • Árajánlatkérés az Üzemeltetőtől (alább részletesen kibontva)

 

Az információk tulajdonjoga:

Kijelentjük, hogy az Eloise Kft. birtokolja a https://www.ozseattila.com oldalon látható információkat. A https://www.ozseattila.com oldal teljes tartalmát és a kialakítását nemzetközi egyezmények és magyar jogszabályok védik. Tilos a https://www.ozseattila.com oldalról származó információk, képek, adatok árusítása, bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése. A megjelent anyaggal kapcsolatos minden további jogunkat fenntartjuk.

Aki a https://www.ozseattila.com oldalra regisztrálja magát, az adatvédelmi nyilatkozatunkat elfogadottnak tekinti, azzal egyetért.

 

Az adatok valódisága:

A személyes adatok valódiságáért és pontosságáért kizárólag a felhasználó tartozik felelősséggel. Az adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért az Eloise Kft. nem vállal felelősséget.


Az Üzemeltető megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket, és megfelelő eljárási szabályokat alakít ki annak érdekében, hogy biztosítsa a személyes adatok biztonságát az adatkezelés teljes folyamata során.

 

Az adatok tárolásának helyszíne:

A Üzemeltető Magyarország területén, a Magyar Hosting Kft. (1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.) székhelyén található szerveren tárolja a felhasználók személyes adatait.

 

Egyéb információk:

Az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás illetve bárminemű intézkedés, törlés az Üzemeltetőtől írásban kérhető.

A Felhasználó személyes adatait a fentieken túl abban az esetben is törli az Üzemeltető, ha

 • az adatkezelés bármely okból jogellenes;

 • az adatkezelés célja megszűnt;

 • a törlést bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte;

 • a kezelt adatok köre hiányos vagy az adat téves, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható, és az adattörlést jogszabály nem zárja ki.

 • A felhasználó az Infotv.-ben meghatározott esetekben (ha az adatkezelés kizárólag az adatkezelő vagy mások érdekében történik – kivéve a törvényben elrendelt adatkezelés esetét –, vagy ha direkt marketing vagy kutatás céljából kezelik az adatokat) tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen.

 

Az ozseattila.com domain alatt futó adatkezelések módja

Árajánlatkérés az Üzemeltetőtől:

 • Kezelt adatok köre: telefonszám, helyszín, email cím, az e-mailben közölt egyéb adatok (pl. név).

 • Adatkezelés célja: a Weboldalon elérhető információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételének biztosítása, ezen belül

  • keresés és választás a szóba jöhető szakemberek között;

  • megadott feladat elvégzése érdekében az Alkotóktól ajánlat kérése;

  • a Felhasználók egymástól történő megkülönböztetése;

  • kommunikáció biztosítása;

  • minőség-ellenőrzés;
    

 • Nyilvánosságra hozott adatok: az Árajánlatkérés részleteit kizárólag az láthatja, aki az ajánlatot kéri, illetve akitől árajánlatot kérnek. Más számára nem hozzuk nyilvánosságra az adatokat.

 • Az ajánlatkérés ténye rögzítésre kerül az Üzemeltető rendszerében, és rendszerüzenet formájában kommunikáció történik az érintettel.

 • Adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja).

 • Adatok módosítása, helyesbítése: az Üzemeltetőtől kérhető.

 • Adatkezelés időtartama, adatok törlése:

  • az ajánlatkérő az ajánlatkérőt bármikor törölheti, azonban az ajánlatkérés szöveges része anonimizált módon megőrzésre kerül;

 

Látogatottsági adatok monitorozása:

https://www.ozseattila.com oldal látogatottsági adatait a Google Inc. által szolgáltatott Google Analytics mérőrendszer segítségével naplózza az Eloise Kft. A Google Analitycs valamint a https://www.ozseattila.com oldal cookie-kat használ abból a célból, hogy segítse az adott honlap használatának elemzését. A cookiek által tárolt információkat (beleértve a Felhasználó IP-címét) a Google Inc. egyesült államokbeli szerverein tárolja. A Google Inc. átadhatja a gyűjtött információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google Inc. megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google Inc. „Adatvédelmi irányelvei” a https://www.google.com/ policies/ technologies/ ads/ honlapon érhető el. A Google Inc. weboldalán a Google Inc. adatokkal kapcsolatos tevékenységéről és a cookie-k letiltásáról, a hirdetések személyre szabásáról további hasznos információk találhatóak: https://policies.google.com/privacy?hl=hu&gl=hu.

 

Cookie-k:

A https://www.ozseattila.com használata során a felhasználói élmény fokozása, valamint a https://www.ozseattila.com oldal testre szabása érdekében a felhasználó böngészője a https://www.ozseattila.com kiszolgálását végző szerver megbízásából adatcsomagot tárol (cookie), amely képes a felhasználó számítógépét, illetve bizonyos esetekben a felhasználót anonim módon azonosítani. A cookie-k törlése a felhasználó által használt számítógép böngészőjének beállításaiban lehetséges.

 
bottom of page